28.11.2023

Zveme vás na výstavu autorského šperku, kterou pořádáme spolu s pražskou galerií Potulná maringotka, Tržiště 371/3, Praha 1. Zahajujeme vernisáží 6. 12. v 18.00, na kterou jste srdečně zváni. Výstava potrvá do 7. 1. 2024 do 18.00 a pokračovat pak bude v galerii LM bohème, Carouge, Švýcarsko.

Projekt Viridis je setkáním s fascinujícím světem rostlin, hub, symbiotů a parazitů, nahlíženým očima dvou šperkařek – Jany Veselé a Aleny Štukavcové Doležalové.Výstava nabízí dva různé přístupy ke šperku.
Jana pracuje s modelovacím stříbrem, smaltem a přírodninami, její šperky cestou otisků a použitých přírodnin podávají přímé svědectví o rostlinném světě.
Alena se specializuje na glyptiku, práci s drahými kovy, dřevořezbu a využívá přírodních procesů jako oxidace, koroze a tlení. Její výtvarný projev jde cestou vyprávění.


We invite you to an exhibition of author's jewelry organized in collaboration with the Prague gallery Potulná maringotka, Tržiště 371/3, Prague 1.

The opening will take place with a vernissage on December 6th at 18:00, and you are cordially invited to attend. The exhibition will run until January 7, 2024, until 18:00, and will then continue at the LM bohème gallery in Carouge, Switzerland.

The Viridis project is an encounter with the fascinating world of plants, fungi, symbionts, and parasites, seen through the eyes of two jewelers – Jana Veselá and Alena Štukavcová Doležalová.The exhibition offers two different approaches to jewelry. Jana works with modeling silver, enamel, and natural materials. Her jewelry, through imprints and the use of natural materials, provides direct testimony of the plant world. Alena specializes in glyptics, working with precious metals, woodcarving, and utilizing natural processes such as oxidation, corrosion, and patination. Her artistic expression follows the path of storytelling.