Family Silver Hefaistos

26.09.2023

Ráda bych vám představila kolekci, kterou vytvářím ve spolupráci s uměleckým kovářstvím Hefaistos, s.r.o. . Je určená primárně pro muže, ale může oslovit kohokoliv. Od mé dosavadní práce jí odlišuje přímá spolupráce s našimi uměleckými kováři. Čas, strávený společně u výhně a kovadliny, dává šperkům osobní a neopakovatelný ráz. Získat je můžete buď přes e-shop, nebo přímo v prodejně Myslíkova 1697/16, 120 00 Praha 2, kde najdete i čerstvě vyrobené šperky, které ještě nejsou vystavené na e-shopu. Pokud vám padne do oka některý z nich, ale nevyhovuje po technické stránce (např. velikost), není problém vytvořit nový podle vašich požadavků. Těšíme se na vaší návštěvu!

I would like to present to you the collection that I create in cooperation with the artistic forging Hefaistos, s.r.o. . It is intended primarily for men, but it can appeal to anyone. What sets it apart from my previous work is the direct collaboration with our artistic blacksmiths. The time spent together at the furnace and the anvil gives jewelry a personal and unique character. You can get them either through the e-shop or directly in the store Myslíkova 1697/16, 120 00 Prague 2, where you can also find freshly made jewelry that is not yet displayed on the e-shop. If one of them catches your eye, but does not suit the technical aspect (e.g. size), it is not a problem to create a new one according to your requirements. We look forward to your visit!